Archyvas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl finansų rinkos ir kitų svarbių klausimų
2008-10-22  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

               Europos Parlamentas ragina atkurti pasitikėjimą finansų rinka ir stiprinti jos priežiūrą, taip pat paspartinti bendros energijos rinkos kūrimą, ypač rytinėje ES dalyje. Savo ruožtu europarlamentarai ragina persvarstyti ES politiką Rusijos atžvilgiu, jei ši nevykdytų savo įsipareigojimų Gruzijoje.
Susirūpinę finansų rinkos krize, EP nariai pažymi, jog „finansiniai produktai turi būti reguliuojami ir skaidrūs“, o „finansų rinkos turėtų tarnauti realiajam ekonomikos sektoriui“. Jie ragina „sustiprinti ES rinkos reguliavimo ir priežiūros sistemą bei krizių valdymą ES lygmeniu“.         Europos Parlamento nuomone, labai svarbu, kad valstybės „parodytų tvirtą ryžtą ir gebėjimą veiksmingai valdyti krizę“ siekdamos stiprinti pasitikėjimą finansų rinka – visų pirma sudaryti galimybes bankams vėl teikti kreditus įmonėms ir privatiems asmenims. Taip pat siūloma nedelsiant persvarstyti Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvą.
            EP „ragina valstybes nares iš naujo apsvarstyti dabartinės finansinės sistemos veikimą“ ir „ieškoti visuotinių susidariusios krizės sprendimų, kurie leistų skatinti parengti naują tarptautinę finansų valdymo tvarką ir reformuoti Breton Vudso institucijas“. Europos Parlamentas pritaria iniciatyvai kuo greičiau surengti tarptautinę konferenciją šiuo klausimu ir „yra įsitikinęs, kad ES turi atlikti pagrindinį vaidmenį diskusijose dėl būsimos tarptautinės finansų rinkos struktūros“.
           EP nuomone, „Lisabonos sutartyje numatytos institucijų reformos skubiai reikalingos“. Europarlamentarai ragina Europos Vadovų Tarybą gruodžio mėn. nutarti, kada galėtų būti pateikti konkretūs siūlymai, kurie ne tik „užtikrintų bendrą Airijos visuomenės sutarimą dėl šalies ateities reformuotoje ir stipresnėje Europos Sąjungoje, bet ir būtų priimtini Airijos partneriams ES“.
           Europos Parlamentas kviečia ryžtingai kurti bendrą ES išorinės energetikos politiką, „ypač siekiant ES vienybės derybose su energijos tiekėjais ir tranzitinėmis šalimis“. EP „ragina ypatingą dėmesį skirti trūkstamų jungiamųjų tinklų tiesimui, ypač rytinėje Europos dalyje“. Savo ruožtu EP nariai siūlo iki kitų metų vidurio parengti teisės aktų rinkinį, kuris leistų užbaigti kurti ES vidaus energetikos rinką. 
           Europos Parlamentas „mano, kad Kaukazo konfliktai negali būti sprendžiami karinėmis priemonėmis, ir griežtai smerkia visus, kurie panaudojo jėgą bei smurtą siekdami pakeisti padėtį nuo Gruzijos atsiskyrusiose Pietų Osetijos ir Abchazijos teritorijose“. EP „ragina Rusiją gerbti Gruzijos Respublikos suverenitetą ir teritorinį vientisumą bei jos sienų, kurias pripažino visos ES valstybės narės, neliečiamumą“.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm