Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl euro įvedimo
2008-11-19  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

         Valstybės turi vykdyti griežtą ir suderintą ekonominę politiką, o ES – atlikti esminį vaidmenį pertvarkant pasaulio finansų rinkų priežiūrą. Tuo tarpu eurą įsivesti siekiančios šalys turi tai padaryti vos atsiradus galimybei „Didžiausią sėkmę pasiekia tos šalys, kurios ne tik vykdo perspektyvias ir gerai subalansuotas struktūrines reformas, bet ir skiria didesnes negu vidutines investicijas moksliniams tyrimams, plėtrai ir naujovėms, švietimui, nenutrūkstamam mokymuisi ir vaikų rūpybai, taip pat patikimų socialinių tinklų atnaujinimui“, – pažymi europarlamentarai. Jie priduria, jog svarbu išlaikyti veiksmingą ir skaidrią valstybių administravimo sistemą, biudžeto perteklių ir mažą valstybės skolą, taip pat kokybiškai, veiksmingai ir tikslingai panaudoti valstybės lėšas.
         Europarlamentarai teigia: „Būtina griežtai laikytis konsoliduotų biudžetų, nes demografiniai pokyčiai ir galimas ekonomikos augimo sulėtėjimas euro zonos valstybėse narėse gali sukelti biudžeto problemų, kurios gali neigiamai paveikti visos euro zonos stabilumą“. EP nuomone, „valstybės narės privalo veiksmingiau siekti, kad fiskalinė politika nebūtų cikliška, ir numatyti trumpalaikę strategiją, skirtą sumažinti valstybės skolą“. Ilgainiui valstybės skola turi būti sumažinta iki ne daugiau kaip 60 proc., pažymima ataskaitoje. Valstybės raginamos gerinti viešųjų finansų kokybę ir valstybės lėšų naudojimą, toliau konsoliduoti biudžetą, užtikrinti didesnes investicijas į švietimą, žmogiškąjį kapitalą, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, taip pat „veiksmingiau koordinuoti savo ekonominę ir finansų politiką“. 
        Pasak EP ataskaitos, „reikia glaudesnės integracijos mažmeninės prekybos srityje, tačiau ji neturi susilpninti vartotojų apsaugos“. Europos Parlamento nuomone, „infliacija, kurią sukėlė naftos ir kitų produktų kainų augimas, jau sumažino vartotojų perkamąją galią“, todėl svarbu „užtikrinti sąžiningesnį turto pasiskirstymą“ ir „nesusitelkti vien tik ties darbo užmokesčio mažinimu“. 
        Europos Parlamentas ragina visas euro zonai nepriklausančias ES valstybes laikytis Mastrichto kriterijų bei persvarstyto Stabilumo ir augimo pakto. „Euro zonai nepriklausančios valstybės narės, kurios atitinka Mastrichto kriterijus ir kurioms Sutartyje nebuvo numatyta jokių nukrypti leidžiančių nuostatų, turėtų pirmai galimybei pasitaikius įsivesti bendrą valiutą“, – mano EP nariai.
 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm