Archyvas
Europos Parlamentas aptarė ES atsaką į finansų krizę
2008-11-19  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

                 Lapkričio 7 d. Briuselyje surengtas neformalus Europos Vadovų Tarybos posėdis finansų krizei aptarti, o lapkričio 15 d. Vašingtone šią temą svarstė 19 svarbių pasaulio valstybių ir ES atstovai („G-20“). EP aptarė ES atsaką į finansų krizę bei kitų metų Europos Komisijos darbo programą. Daugelis kalbėtojų sveikino ES iniciatyvumą ir ragino stiprinti valstybės vaidmenį prižiūrint finansų rinkas.
              „2009 m. ES ekonomikos augimas bus nulinis“, – prognozavo ES Tarybai pirmininkaujančios Prancūzijos Europos reikalų valstybės sekretorius Jean-Pierre Jouyet. Prelegentas paragino ES „prisitaikyti prie ekonomikos lėtėjimo“ ir skatinti ekonomikos augimą, taip pat vieningai atremti finansų krizės padarinius – visų pirma užtikrinti didesnį finansų rinkų skaidrumą ir geresnę jų priežiūrą. Ministras pažymėjo, kad ES toliau užims aktyvią pozicija šiuo klausimu tarptautinėje arenoje.
              Europos Komisijos (EK) pirmininkas José Manuel Barroso teigė, jog G-20 susitikimas pradėjo „naują erą“, kuomet „pasaulio ekonomikai vadovaujama kolektyviai“. Prelegentas ragino stiprinti socialinę rinkos ekonomiką, kuri apsaugotų piliečius ir investuotojus, o kartu skatintų rinkos atvirumą be protekcionizmo. Pristatydamas kitų metų EK teisėkūros ir veiklos programą, Komisijos pirmininkas pažymėjo poreikį skatinti ūkio augimą bei darbo vietų kūrimą ir taip apriboti ekonomikos lėtėjimą. ES šalys turės daugiau investuoti į naujoves ir kovą su klimato kaita.
 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm