Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl kliūčių panaikinimo darbuotojų mobilumui
2008-12-18  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

                 Europos Parlamentas ragina panaikinti likusias kliūtis darbuotojų mobilumui ES, ypač naujųjų Sąjungos šalių piliečiams. Laisvas darbuotojų judėjimas yra viena iš keturių pagrindinių laisvių, įtvirtintų ES sutartyje. Be to, „ilgalaikis darbuotojų mobilumas visose srityse gali labai prisidėti prie Lisabonos strategijos augimo ir užimtumo tikslų siekimo, jei kartu bus užtikrinta darbuotojų socialinė apsauga ir profsąjungų teisės“.
                 EP „nerimauja, kad kai kuriose valstybėse narėse išlaikomi darbo rinkos apribojimai darbuotojams iš naujųjų valstybių narių, nepaisant to, kad šis apribojimai nepagrįsti nei ekonominiais tyrimais ir statistiniais duomenimis, nei tų valstybių gyventojų bei vyriausybių nuogąstavimais“.
               „Darbuotojų mobilumas kai kurių darbdavių neturėtų būti suprantamas kaip galimybė sumažinti darbo užmokestį, socialines garantijas arba apskritai pabloginti darbo sąlygas“, – pažymi EP nariai. Jų nuomone, valstybės turėtų „užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi piliečių, kurie nusprendė persikelti į kitą valstybę narę, darbo teisių ir kolektyvinių sutarčių, o tarp tos valstybės narės piliečių ir kitą pilietybę turinčių asmenų nebūtų jokio diskriminuojančio skirtumo“.
                 EP nariai remia siūlymą įvesti elektroninę Europos sveikatos draudimo kortelę su sąlyga, kad bus tinkamai apsaugoti asmens duomenys. Jie taip pat siūlo artimiausiu metu sukurti bendrą Europos kortelę, kurioje būtų nurodyta visa informacija apie jos turėtojo sumokėtas įmokas bei apie jo socialines teises visose ES šalyse, kuriose jis dirbo. Be to, EP ragina geriau užtikrinti pensijų perkeliamumą persvarstant atitinkamą direktyvą.
                Europarlamentarai ragina panaikinti likusias kvalifikacijų bei profesinės patirties pripažinimo kliūtis, taip pat pagreitinti bendros Europos kvalifikacijų sąrangos įgyvendinimą. Savo ruožtu Europos Parlamentas kviečia valstybes „aktyviai skatinti užsienio kalbų mokymą (ypač suaugusiųjų), kadangi kalbos barjerai – tai viena iš pagrindinių vis dar nepanaikintų kliūčių darbuotojų ir jų šeimų mobilumui“.


http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm