Archyvas
Europos Parlamentas pritarė pasiūlymui dėl ginklų prekybos leidimų išdavimo
2008-12-17  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

                   ES ginklų vidaus rinka sudaro daugiau kaip 200 mlrd. eurų. Šiuo metu ES šalių įstatymai, reguliuojantys ginklų importą bei eksportą, labai skiriasi, o tai kliudo bendrajai rinkai. Naujoji direktyva suvienodins šias taisykles ES šalyse. Jomis remdamosi, ginklų prekybos leidimus (vienkartinius arba daugkartinius) toliau teiks atskiros šalys, tačiau jie bus pripažįstami visoje ES.
                  Daugkartinius ginklų prekybos ES viduje leidimus šalys galės suteikti bendrovėms, kurios įtrauktos į patikimų įmonių sąrašą, sudarytą remiantis šios direktyvos kriterijais. Kai įmanoma, esami vienkartiniai leidimai turės būti pakeisti daugkartiniais, o likusių išdavimas turės būti pagrįstas. Šalys turės teisę nesuteikti ginklų prekybos leidimo, taip pat atimti arba apriboti jau išduotus leidimus dėl viešosios politikos ar visuomenės saugumo motyvų.
                  Valstybės ir toliau teiks ginklų eksporto į trečiąsias šalis leidimus, taip pat galės numatyti jo apribojimus. EP narių siūlymu turės būti užtikrinta, kad ginkluotė nepasiektų konfliktų zonų. Direktyvoje taip pat bus paminėtas Europos ginklų eksporto kodeksas, – EP siekia, kad jis ateityje būtų privalomas.
                  Dėl šios direktyvos pasiektas sutarimas su ES Taryba. Ji negalios priešpėstinėms minoms ir kasetinėms bomboms bei jų dalims – prekyba šia ginkluote ES yra uždrausta.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm