Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl teisminio tinklo
2008-12-16  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

               Tarptautinėse civilinėse ir komercinėse bylose sprendžiami santuokų ir skyrybų, vaikų išlaikymo, turto pasidalijimo bei kiti klausimai. Siekdami teisingumo Lietuvos piliečiai vis dažniau bylinėjasi kitose ES šalyse. Nuo 2002 m. veikia Europos teisminis tinklas (ETT), skirtas padėti teisininkams ir piliečiams tokiais atvejais.
                ETT nariai – ES šalių teisminės valdžios ir administracinių institucijų atstovai – kelis kartus per metus renkasi į posėdžius, skirtus keistis informacija bei dalintis patirtimi, taip pat ES šalių bendradarbiavimui civilinės ir komercinės teisės srityse stiprinti.EP patvirtino pataisas, kurios numato galimybę visiems norintiems teisininkams, dirbantiems su tarptautinėmis bylomis, – advokatams, notarams, teisėjams, antstoliams ir kitiems, taip pat ES šalių teisininkų asociacijoms – prisijungti prie ETT. 
                ES šalys įpareigotos numatyti informavimo apie šį tinklą įstaigas ir skirti joms reikiamų išteklių. Tokių įstaigų veikla turės būti koordinuojama ir nesidubliuoti. Jos turės per 30 dienų atsakyti į paklausimus, taip pat teikti informaciją internete visomis oficialiomis ES kalbomis. Informacija apie konkrečias bylas nebus teikiama profesinėms asociacijoms. ETT turės daugiau bendradarbiauti su kitomis panašaus pobūdžio europinėmis ir pasaulinėmis struktūromis, taip pat su Europos Teisingumo Teismu.


http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm