Archyvas
Europos Parlamentas siūlo sudaryti didesnes galimybes susipažinti su Europos Sąjungos institucijų dokumentais
2009-01-16  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Sausio 14, trečiąją plenarinio posėdžio dieną, Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Ši rezoliucija yra dar viena Europos Parlamento reglamento Nr. 1049/2001 įgyvendinimo priemonė, kuria Parlamentas atkreipė dėmesį į šio teisinio instrumento taikymo sunkumus bei keistinus aspektus. Europos Parlamentas, išanalizavęs Europos Teisingumo Teismo praktiką (ypač byloje Maurizio Turco prieš Europos Sąjungos Tarybą) bei kitų Europos Sąjungos institucijų reglamento įgyvendinimo praktiką, rezoliucijoje pasisakė, kad Europos Sąjungos institucijos turėtų tobulinti priimamų dokumentų viešumą ir galimybes visuomenei su jais susipažinti internete. Rezoliucijoje akcentuojama, kad visos Europos Sąjungos institucijos turėtų viendodinti dokumentų skelbimo tvarką ir kiekvienu atveju nurodyti dokumento priėmimio istoriją, tam, kad visuomenė galėtų suprasti ir atsekti dokumento priėmimo procese dalyvavusias institucijas ir jų veiklą. Rezoliucijoje Europos Vadovų Taryba bei Europos Teisingumo Teismas skatinami prisijungti prie institucijų, kurioms taikomas reglamentas Nr.1049/2001, grupės. Europos Parlamentas siūlo Europos Sąjungos institucijoms suvienodinti išimčių, numatytų reglamente, leidžiančių netaikyti viešumo taisyklių tam tikroms dokumentų grupėms, taikymą. Rezoliucijoje taip pat skatinama skelbti institucijų posėdžių dokumentus, viešai transliuoti ne tik Europos Parlamento plenarinius posėdžius, bet ir kitą Europos Parlamento narių veiklą (pvz.: komitetų susitikimus), įtviritnti lėšų atsekamumo principą, pagal kurį būtų galima suprasti, kaip skirstomos ir leidžiamos viešosios lėšos ir kitus principus.

Informacija iš:
www.europarl.eu