Archyvas
Europos Parlamentas primėmė rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Europoje 2004-2008 metais
2009-01-16  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Teisingumo Teismo, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų bei Europos Sąjungos institucijų veiklą žmogaus teisių srityje, sausio 15 dieną priėmė rezoliuciją, vertinančią žmogaus teisių padėtį Europoje paskutiniaisiais metais. Europos Parlamentas pabrėžė, kad valstybės narės turėtų suteikti Europos Sąjungai daugiau kompetencijos žmogaus teisių srityje, ypač atsižvelgiant į Lisabonos sutarį, pagal kurią Žmogaus teisių chartiją siūloma priskirti pirminei Europos Sąjungos teisės aktų grupei ir jos teisinę galią prilyginti steigiamųjų sutarčių galiai. Rezoliucijoje siūloma Europos Sąjungos institucijoms, leidžiant naujus teisės aktus, analizuoti jų poveikį žmogaus teisių aspektu bei plėsti Europos Sąjungos pagrindinių teisių Agentūros įgaliojimus. Europos Parlamentas išreiškė nuomonę, kad prisijungimas prie Europos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių konvencijos, nors ir neatneštų esminių pakeitimų, būtų naudingas bei kad Europos Sąjunga turėtų bedradarbiauti su Europos Tarybos institucijomis, atsakingomis už žmogaus teisių apsaugą, bei vadovautis jų patirtimi. Rezoliucijoje išreiškiamas paskatinimas užtikrinti baudžiamojo proceso bei kovos su terorizmu metu varžomas asmenų teises bei išreišktas palaikymas tęsti kovą su diskriminacija, vykdyti pozityviosios diskriminacijos politiką bei užtikrinti bet kokios rūšies diskriminavimo draudimus valstybėse narėse. Rezoliucijoje apgailestaujama, kad Europos lygiu nėra įtvirtintos tautinių mažumų sąvokos. Taip pat išreikštas susirūpinimas didžiausios Europos Sąjungoje tautinės mažumos, romų, teisėmis ir poreikiu vykdyti vieningą jų apsaugą; aptarti moterų teisių apsaugos lygiu Europoje, moterų įtraukimo į profesinę veiklą, lytinio švietimo, kovos su lytiniu išnaudojimu ir smurtu klausimai. Europos Parlamentas rezoliucijoje ragina valstybes nares siekti Prancūzijos išreikšto siekio visuotiniu mastu dekriminalizuoti homoseksualumą bei įtvirtinti teisės aktuose homoseksualių asmenų partnerystės galimybes bei užtikrinti kitas lygias teises. Europos Parlamento rezoliucija baigiama išreiškiant paskatinimą valstybėms narėms užtikrinti migrantų ir jų vaikų teises, imtis priemonių integruoti nelegalius darbuotojus į visuomenę bei spręsti jų statuso problemas.

Informacija iš:
www.europarl.eu