Archyvas
Europos Parlamentas išreiškė susirūpinimą žmogaus teisių pagarbos bei taikos palaikymo klausimais
2009-01-16  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Paskutinę plenarinio posėdžio dieną  Europos Parlamentas priėmė keletą rezoliucijų, kuriomis išreiškiamas susirūpinimas žmogaus teisių pažeidimais bei nuolatiniais kariniais konfliktais pasaulyje. Rezoliucijoje "Dėl padėties Gazos ruože", Europos Parlamentas skatina kuo skubiau nutraukti karinio konflikto veiksmus bei sudaryti paliaubas. Rezoliucijoje smerkiamas Gazos embargas, civilių ir Jungtinių Tautų objektų atakos konflikto metu, kaip priemonės, nesuderinamos su tarptautinės teisės normomis,  taip pat išreiškiama užuojauta Gazos gyventojams, nukentėjusiems per išpuolius. Europos Parlemntas siūlo pasirašyti  tarptautinės bendruomenės ir Ketverto bei Arabų lygos koordinuojamą  susitarimą,  pagal kurį būtų galimą į regioną pasiūsti tarptautines pajėgas, turinčias aiškius įgaliojimus. Rezoliucijoje Europos Parlamentas taip pat skatina Tarybą  kartu su naująja Jungtinių Amerikos Valstijų administracija veikti ir imtis politinių veiksmų, siekiant  susitarimo, kuriuo būtų įtvirtintas dviejų valstybių egzistavimas šiame Artimųjų Rytų regione.
Trijose rezoliucijose dėl  Irano bei Afrikos valstybių - Shirin Ebadi atvejo, Gvinėjos  bei padėties Afrikos Kyšulyje- Europos Parlamentas išreikšė susirūpinimą karinių konfliktų tąsa bei žmogaus teisių pažeidimais. Rezoliucijoje dėl Irano Europos Parlamentas išreiškė apgailestavimą dėl Nobelio premijos lauretės Shirin Ebadi vadovaujamo žmogaus teisių gynimo centro Teherane uždarymo ir pačios Shirin Ebadi persekiojimo ir grasinimų jai. Europos Parlamentas pareiškė nuomonę, jog žmogaus gynimo centro uždarymas yra tik vienas Irano vykdomos nuolatinės žmogaus teisių negerbimo politikos pavyzdys, kuris yra nepriimtinas ir turi būti nutrauktas kuo greičiau. Europos Parlamentas pabrėžė, kad Europos Sąjungos prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas su Iranu priklausys nuo žmogaus teisių apsaugos lygio šioje šalyje ir paragino kitų šalių diplomatinius atstovus Irane imtis priemonių , atsižvelgiant į minėtuosius pažeidimus.

   Rezoliucijoje "Dėl padėties Afrikos Kyšulyje" Europos Parlamentas skatino Eritrėją bei Etiopiją susitarti dėl sienų nustatymo bei atitraukti karines pajėgas iš pasienių ruožų. Rezoliucijoje siūloma paskirti specialų Europos Sąjungos įgaliotinį Afrikos Kyšulio regionui bei stiprinti Afrikos Sąjungos misiją Somalyje ir ten dislokuoti Jungtinių Tautų palaikymo pajėgas, kai tik tam susidarys tinkama politinė situacija. Europos Parlamentas siūlo dėti visas pastangas padėti rasti susitarimą tarp Šiaurės ir Pietų Sudano. Rezoliucija baigiama skatinimais Afrikos Kyšulio valstybėms gerinti žmogaus teisių padėtį savo teritorijose, ypač užtikrinant įkalintų asmenų teises, opozicinių politnių judėjimų bei spaudos laisves.

   Savo rezoliucijoje "Dėl valstybės perversmo Gvinėjoje" Europos Parlamentas pasmerkė Gvinėjoje grudžio 23 dieną karinių jėgų organizuotą  valstybės perversmą. Rezoliucijoje skatinama kuo skubiau surengti demokratiškus parlamento bei prezidento rinkimus. Europos Parlamentas ragina Komisiją stabdyti visos pagalbos, išskyrus humanitarinę) teikimą , jei padėtis Gvinėjoje nepasikeistų ir valdžia nebūtų perleista demokratiniu būdu išrinktiems atstovams.

   Europos Parlamentas taip pat išreikšė susirūpinimą žmogaus teisėmis Kenijoje, priimdamas rezoliuciją "Dėl spaudos laisvės Kenijoje". Reaguodamas į Kenijos prezidento M. Kibaki sausio 2 dieną išleistą naująjį ryšių akto įstatymą Europos Parlamentas
pareiškė, kad šis teisės aktas yra nesuderinamas su Visuotine žmogaus teisių deklaracija. Ryšių akte numatyta, kad vyrausybė gali įsiveržti į žiniasklaidos oranizacijų patalpas, jei manoma, kad jų veikla kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.
Akte taip pat numatoma, kad vyriausybė gali kontroliuoti transliuojamų, internetu perduodamų bei spausdinamų žiniasklaidos programų turinį. Rezoliucija ragina Kenijos vyriausybę pradėti konsultacijas su suinteresuotomis šalimis, siekiant konsensuso, kaip geriau sureguliuoti ryšių pramonę, nepažeidžiant spaudos laisvės bei imtis priemonių  dėl  patraukimo  atsakomybėn už prieš metus po rinkimų vykusių riaušių kaltininkus.

   Rezoliucijoje dėl Srebrenicos Europos Parlamentas pareiškė užuojautą 1995 metų liepos 11 dienos įvykių aukoms ir išreiškė apgailestavimą, kad atsakingiausias už šiuos įvykius asmuo - generolas  Ratko Mladičiaus vis dar tebėra laisvėje. Europos Parlamentas siūlo visoje ES liepos 11 dieną pripažinti Srebrenicos genocido atminimo diena ir paraginti visas Vakarų Balkanų šalis padaryti tą patį.

   Paskutinę  šių metų plenarinio sausio 12-15  posėdžio dieną Europos Parlamentas taip pat išreikė savo nuomonę dėl padėties Baltarusijoje, priimdamas rezoliuciją "Dėl ES strategijos dėl Baltarusijos". Rezoliuzijoje Europos Parlamento nariai palankiai vertino Baltarusijos institucijų sprendimą leisti registruoti Aleksandro Milinkevičiaus vadovaujamą  judėjimą "Už laisvę", bei du nepriklausomus laikraščius. Rezoliucijoje pritariamai vertinami Baltarusijos veiksmai išlaisvinti politinius kalinius,
tačiau pastebima, kad Aleksandrui Kazulinui, Sergejui Parsiukevičiui ir Andrejui Kimui neužtikrintos visos teisės, kurios Baltarusijos piliečiams numatytos pagal Baltarusijos Respublikos Konstituciją. Taip pat dokumente, priimtame ketvirtadienį, pritariama Baltarusijos Vyriausybės pozicijai atšaukti draudimus keliauti Černobylio aukoms bei išreiškiamas palaikymas organizuoti Baltarusijos ir ES susitarimą, pagal kurį vaikai galėtų keliauti į bet kurią ES šalį į specialiai organizuotas reabilitacijos programas. Europos Sąjungos Taryba skatinama liberalizuoti vizų išdavimo tvarką Baltarusijos piliečimas, o  Baltarusijos vyriausybė - grąžinti Baltarusijos Europos humanitarinį universitetą, kuris šiuo metu veikia Vilniuje, gerbti religijos laisvę, užtikrinti tarptautinius saugos standartus, statant naująją atominę elektrinę, užtikrinti pilietines žmogaus teises bei bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis rinkimų įstatymų reformų klausimais.


Informacija iš:
www.europarl.eu