Archyvas
Europos Parlamento plenarinės sesijos, vyksiančios Strasbūre vasario 2-5 dienomis, darbotvarkė
2009-01-26  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

Pirmadienis, 2009 m.Vasario 2 d.

1. Dohos derybose 2008 m. liepos mėn. pabaigoje pasiektų kompromisų ne žemės ūkio produktų patekimo į rinką ir paslaugų klausimais poveikio vertinimas, žodinis klausimas - Daniel Caspary, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool, Zbigniew Zaleski, Komisija,
Atsakinga Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija. 
2. Antroji strateginė energetikos politikos apžvalga, pranešimas -  Anne Laperrouze,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
3. Efektyvesnis energijos vartojimas pasitelkiant informacijos ir ryšių technologijas, žodinis klausimas - Vladimír Remek,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. 
4. Žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir skatinimo priemonės vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse , pranešimas -  Constantin Dumitriu
Atsakingas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.
5. EB ir Šveicarijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, pranešimas -  Béla Glattfelder,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
6. Ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) poveikis vystymuisi, pranešimas -  Jürgen Schröder,
Atsakingas Vystymosi komitetas.
7. Laukinės gamtos plotai Europoje, pranešimas -  Gyula Hegyi,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.
8. Tvarios bendrosios ir verslo aviacijos ateities darbotvarkė, pranešimas - Luís Queiró,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas.
9. Diskriminacijos dėl lyties draudimas ir kartų solidarumas, pranešimas - Anna Záborská,
Atsakingas Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. 

Antradienis, 2009 m. vasario 3d.

1. Kova su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija, pranešimas - Roberta Angelilli,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
2. Sankcijos nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams, pranešimas - Claudio Fava,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
3. EB ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratęsimas, pranešimas - Angelika Niebler,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
4. EB ir Rusijos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimas, pranešimas - Angelika Niebler,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
5. Gvantanamo kalinių grąžinimas ir perkėlimas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai.
6. CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse - Tarybos ir Komisijos pareiškimai.
7. Tradicinių tautinių, etninių ir imigrantų mažumų apsauga Europoje, žodinid klausimas - Csaba Sándor Tabajdi, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Véronique De Keyser, Katrin Saks, Claude Moraes, Komisija
 
Trečiadienis, 2009 m. vasario 4d.
 
1. 2050-ieji: ateitis prasideda šiandien. Rekomendacijos dėl Bendrijos būsimos integruotos klimato kaitos politikos, pranešimas - Karl-Heinz Florenz,
Atsakingas Laikinasis klimato kaitos komitetas.
Iškilmingas posėdis - Palestinos savivalda, Palestinos savivaldos Prezidento Mahmoud Abbas kreipimasis.
2. Kosovas- Tarybos ir Komisijos pareiškimai 
3. Turkmėnija - Bendros diskusijos.
4. Laikinasis susitarimas su Turkmėnija, pranešimas - Daniel Caspary,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
5. Europos Sąjungos piliečių konsulinė apsauga trečiosiose šalyse - Tarybos ir Komisijos pareiškimai
6.Europos Sąjungos oficialių leidinių biuro veiklos organizavimas, pranešimas - Hanne Dahl,
Atsakingas Konstitucinių reikalų komitetas 

Ketvirtadienis, 2009 m. vasario 5d.

1. Pašarų pateikimas į rinką ir jų naudojimas, pranešimas - Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.
Atsakingas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
2. Europos mažųjų ir vidutinių įmonių vaidmens didinimas tarptautinėje prekyboje, pranešimas - Cristiana Muscardini,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
3. Tarptautinė prekyba ir internetas, pranešimas - Georgios Papastamkos,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
4. Prekybiniai ir ekonominiai santykiai su Kinija, pranešimas - Corien Wortmann-Kool,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
5. Ikiprekybiniai viešieji pirkimai. Naujovių skatinimas siekiant užtikrinti ilgalaikes kokybiškas viešąsias paslaugas Europoje, pranešimas - Malcolm Harbour,
Atsakingas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas.
6. Direktyvos 2003/9/EB, nustatančios minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo, įgyvendinimas. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) vizitai 2005–2008 m., pranešimas - Martine Roure, 
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų.

Informacija iš:
www.europarl.eu