Archyvas
Europos Parlamentas balsavo dėl prof. Aloyzo Sakalo pranešimo, siūlančio atšaukti Miloslavo Ransdorfo imunitetą
2009-02-09  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Vasario 3 dieną profesorius Aloyzas Sakalas Europos Parlamento plenarinės sesijos metu pristatė pranešimą dėl siūlymo Europos Parlamentui atšaukti Čekijos Respublikos Europos Parlamento nario Miloslavo Ransdorfo imunitetą. Atsižvelgiant į 1965 metų balandžio 8 dienos protokolą dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų, Europos Parlamento nariai naudojasi:
"- savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;
- visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.
Imunitetas taip pat galioja jiems vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.
Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą."
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės numato, kad kiekvienas gautas prašymas ginti imunitetą yra perduodamas atsakingam komitetui, kuris pateikia Europos Paralmento plenarinės sesijos metu rekomendaciją dėl imuniteto gynimo. Komitetas paparastai siūlo atšaukti imunitetą, jei įtariama, kad byla iškelta siekiant pakenkti Parlamento nario darbiniai veiklai (fumus persecutionis).
Europos Parlamento nario Aloyzo Sakalo pranešime, išanalizavus bylos faktus, Europos Parlamentui buvo pasiūlyta neginti Miloslavo Ransdorfo imuniteto. Miloslavo Ransdorfo kaltinamas pagal Čekijos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už neatsargų kito asmens sužeidimą, kuris dėl to tapo nedarbingu, negalinčiu pasirūpinti savimi ar vykdyti jam įstatymais numatytas funkcijų. Čekijos policija įtaria Miloslavo Ransdorfo vairavus lengvąjį automobilį ir pėsčiųjų perėjoje partrenkus moterį, kuri sužalota. Atsižvelgiant į tai, kad nenustatyta, jog byla Čekijos institucijų iškelta siekiant pakenkti Parlamento nario veiklai (fumus persecutionis), Europos Parlamentas pritarė pranešime siūlomam imuniteto atšaukimui.
   Pastebėtina, jog Aloyzas Sakalas ne pirmą kartą plenarinėje sesijoje pristato pranešimą dėl pasiūlymo imuniteto gynimo klausimu. 2008 metais Europos Parlamentas pritarė A. Sakalo pasiūlymui neginti Witoldo Tomczako, įtariamo policijos pareigūnų įžeidimu, imuniteto, o 2007 metais Parlamentas balsavo už profesoriaus pasiūlymą ginti Renato Brunettos imunitetą, byloje, kurios faktai buvo pagrįsti šio Europos Parlamento nario darbinės veiklos metu išsakytos nuomonės pagrindu.


Informacija iš: www.europarl.eu