Archyvas
Numatomos sankcijos nelegalius darbuotojus įdarbinantiems darbdaviams
2009-02-09  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Trečiadienį Europos Parlamentas diskutavo dėl Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos, numatančios baudžiamąsias sankcijas darbdaviams už nelegalių darbuotojų įdarbinimą. Direktyvai, pasiūlytai Komisijos, turi bendru sutarimu pritarti Europos Parlamentas bei Taryba. Tarybai jau patvirtinus šį dokumentą, Europos Parlamentas planuoja šiuo klausimu balsuoti vasario 19 dieną. Direktyva numato minimalius reikalavimus (minimalių standartų direktyva), todėl valstybės narės gali ir toliau nustatyti ir taikyti griežtesnes priemones kovojant su nelegaliu darbu. Direktyva siekiama kovoti su nelegaliai šalyse esančių trečiųjų šalių piliečių darbu, tačiau ji nebus taikoma laisvo darbuotojų judėjimo teise besinaudojantiems asmenims ar komandiruojamų darbuotojų atvejais. Direktyvoje numatytos sankcijos bus taikytinos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, tačiau jų nebus galima skirti valstybinėms institucijoms ar viešosioms tarptautinėms organizacijoms. Direktyva nustato darbdavio pareigą reikalauti iš trečiųjų šalių piliečių teisėto buvimo šalyje įrodymo ir pranešti kompetentingoms institucijoms apie kiekvieną darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo atvejį. Darbdaviai, nesilaikantys teisėto įdarbinimo reikalavimų, bus priversti sumokėti darbuotojui visą atlyginimą, kuris negali būti mažesnis už šalies įstatymais ar kolektyvine sutartimi numatytą dydį, bei mokesčius valstybei, kuriuos būtų buvę privalu sumokėti per darbuotojo darbo laikotarpį, jei šis būtų dirbęs legaliai. Tam tikrais atvejais valstybės bus įpareigojamos taikyti vieną iš šių sankcijų:
-viešųjų išmokų, gautų per pastaruosiu 12 mėn. grąžinimą,
-draudimą dalyvauti viešuosiuose konkursuose iki 5 metu laikotarpiu,
-atimti teisę gauti visas ar tam tikras viešąsias išmokas, įskaitant valstybės administruojamas ES lėšas,
-uždrausti vykdyti tam tikrą veiklą arba uždaryti padalinius, naudotus neteisėtai veiklai.
Valstybėms taip pat numatyta pareiga nelegalų darbą laikyti baudžiamuoju nusikaltimu, jei veiksmai buvo padaryti tyčia egzistuojant bent vienai iš šių aplinkybių:
-pažeidimas nuolat pasikartoja,
-tuo pačiu metu įdarbinta daug trečiųjų šalių piliečių,
-darbo pobūdis yra itin išnaudojantis,
-pažeidimą padaro darbdavys, kuris nebuvo apkaltintas padarius pažeidimą pagal Pamatinį sprendimą 2002/629/TVR arba nuteistas dėl to, naudojasi asmens darbu arba paslaugomis žinodamas, kad nelegaliai esantis trečiosios šalies pilietis yra tokios prekybos auka,
-pažeidimas yra susijęs su nelegaliu nepilnamečių įdarbinimu.
Valstybės narės turės užtikrinti, kad juridiniai asmenys galėtų būti traukiami atsakomybėn už nurodytus nusikaltimus, kuriuos jų naudai, veikdamas individualiai arba kaip juridinio asmens organo dalis, padarė bet kuris asmuo, einantis tame juridiniame asmenyje vadovaujančias pareigas, grindžiamas:
-įgaliojimu atstovauti juridiniam asmeniui,
-priimti sprendimus juridinio asmens vardu,
-vykdyti kontrolę tame juridiniame asmenyje.
Valstybėms numatoma pareiga už baudžiamojo nusikaltimo padarymą taikyti proporcingas ir atgrasančias priemones, kurios gali apimti ir aukščiau išdardintąsias. Direktyvoje taip pat siūloma užtikrinti trečiųjų šalių piliečiams efektyvius jų teisių gynimo būdus bei įtvirtinti valstybių narių pareigą teikti ataskaitas bei nustatyti sritis, kuriose nelegalaus darbo atvejų pasitaiko daugiausiai.

Informacija iš: www.europarl.eu