Archyvas
Europos Parlamentas išreiškė savo poziciją tarptautinių problemų klausimais
2009-02-10  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

  Paskutinę plenarinio posėdžio dieną Europos Parlamentas priėmė keletą rezoliucijų, išreiškiančių parlamento pozicijas tarptautinių įvykių ir problemų atžvilgiu. Rezoliucijoje dėl Kosovo Europos Parlamentas džiaugėsi sėkmingu EULEX pajėgų išdėstymu Kosovo teritorijoje, patvirtino Europos Sąjungos įsipareigojimus padėti užtikrinti stabilumą regione bei remti politinį ir ekonominį vystymąsi bei Europos Sąjungos poziciją dėl galimos Kosovo, kaip ir kitų regiono šalių, narystės ES ateityje. Rezoliucijoje išreikštas prašymas tarptautinei bedruomenei remti EULEX misiją, kuri be kitų tikslų, turi taip pat siekti užtikrinti teisinės valstybės principus bei tautinių mažumų apsaugą, ypač teikiant dėmesį bylų, susijusių su išpuoliais prieš tautines mažumas, bei karo nusikaltimų ir korupcijos bylų skubiu tyrimu. Rezoliucijoje skatinama ir toliau remti policijos pajėgų daugiatautiškumą, pilietinės visuomenės plėtrą bei skatinti valdymo decentralizaciją. Europos Parlamentas taip pat džiaugėsi Serbijos požiūriu į Kosovo situaciją ir paragino ir toliau laikytis konstruktyvios, su naryste ES suderinamos, pozicijos. Rezoliucijoje išreikštas susirūpinimas aukštu korupcijos bei organizuoto nusikalstamumo lygiu ir elektros energijos trūkumu regione, paskatinimas siekti kuo didesnės kultūrinės santarvės bei solidarumo ir praktinės lyčių lygybės.
   Rezoliucijoje dėl Šri Lankos Europos Parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl nuolatinių Šri Lankos vyriausybės ir Tamil Elamo grupės karinių veiksmų, o ypač dėl 2008 metų spalio mėnesio vyriausybės puolimo, kurio metu dėl vykusio Tamil Elamo atsitraukimo tūkstančiams gyventojų prireikė humanitarinės pagalbos ir tūkstančiai tapo įkalinti karinių veiksmų teritorijoje. Rezoliucijoje išreiškiama viltis, kad dabartinis lūžis kariniuose veiksmuose paskatins abi konflikto šalis paskelbti paliaubas ir rasti visiems tinkantį konflikto sprendimo būdą. Europos Parlamentas skatino kariaujančias šalis gerbti žmogaus teises bei karo įstatymus. Rezoliucijoje džiaugiamasi Šri Lankos vyriausybės paskelbtu ketinimu tirti žiniasklaidos laisvės pažeidimus siekiant spręsti klausimą dėl nebaudžiamumo už Šri Lankoje dirbančių žurnalistų žmogžudystes ir jų puldinėjimą. Europos Parlamento nariai paskatino imtis skubių veiksmų, siekiančių užkirsti kelią vaikų verbavimui kariniams veiksmams bei kliudančių tarptautinių stebėtojų darbui.
   Rezoliucijoje dėl Birmos pabėgėlių padėties Tailande Europos Parlamentas išreiškė susirūpinimą, dėl pranešimų, kuriuose teigiama, kad Tailando pareigūnai nesuteikia pabėgėliams iš Birmos tinkamos pagalbos ir palieka juos be maisto ir navigacijos tarptautiniuose vandenyse. Rezoliucija Birmos vyriausybė skatinama nutraukti visus diskriminacinius veiksmus prieš rohingų tautybės žmones ir reikalaujama grąžinti rohingų tautybės žmonėms Birmos pilietybę, nedelsiant panaikinti visus jų teisės į švietimą, teisės tuoktis ir judėjimo laisvės apribojimus, nutraukti persekiojimą dėl išpažįstamos tikybos ir mečečių bei kitų garbinimo vietų naikinimą ir baigti pažeidinėti žmogaus teises visoje šalyje, taip pat tyčinį skurdinimą, neteisėtą apmokestinimą ir žemės konfiskavimą. Rezoliucijoje Tailandas skatinamas negrąžinti pabėgėlių, jei jiems grėstų pavojus gyvybei ar jie būtų kankinami. Europos Parlamento nariai siūlo sustiprinti bendrą ES šalių poziciją Birmos klausimu bei siųsti Parlamento misiją į šią šalį siekiant didinti tarptautinį spaudimą.
   Rezoliucijoje dėl Brazilijos atsisakymo išduoti Cesarę Battisti Europos Parlamentas paskatino Brazilijos institucijas atsižvelgti į Italijoje nuteisto ir į Braziliją pabėgusio Cesare Battisti prašymą dėl jo ekstradicijos į Italiją. Brazilijos teismai atmetė šį prašymą teigdami, kad Cesare Battisti yra politinis nusikaltėlis, nes buvo in absentia (nedalyvaujant) nuteistas už keturias žmogžudystes, dalyvavimą ginkluotos grupuotės veikloje, apiplėšimą, šaunamųjų ginklų laikymą ir ginkluotus smurto aktus. Europos Parlamentas išreiškė poziciją, kad Brazilijos požiūris išreiškia nepasitikėjimą Europos Sąjungos šalimis, kurios gerbia teisinės valstybės principus ir paskatino Braziliją rasti sprendimą, paremtą bendromis vertybėmis.

Informacija iš: www.europarl.eu