Archyvas
Įsigaliojo rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pataisa
2009-02-24  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Nuo šių metų vasario 19 dienos įsigaliojo  Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 1 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas. Įstatymo pataisa numato, jog:
„Lietuvos Respublikoje renkamų Europos Parlamento narių skaičius nustatomas Europos Sąjungos teisės aktais. Europos Parlamento nariai renkami 5 metų kadencijai vienoje daugiamandatėje rinkimų apygardoje, apimančioje visą valstybės teritoriją, pagal proporcinę rinkimų sistemą preferenciniu balsavimu“. Ši įstatymo nuostata pakeitė iki tol galiojusią įstatymo 1 str. 3 dalį, pagal kurią „Lietuvos Respublikoje renkamų Europos Parlamento narių skaičius nustatytas Sutarties dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą Stojimo akte. 2004 metų Europos Parlamento rinkimuose Lietuvos Respublikoje renkama 13 Europos Parlamento narių“. Įstatymo pataisa Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas buvo suderintas su Europos Sąjungos teisės aktais, kurie pakito į Bendriją įstojus Bulgarijai ir Rumunijai. Pagal naująjį reguliavimą, numatytą  Nicos sutartimi, ES narėmis tapus 27 valstybėms Lietuvoje bus renkami ne 13, o 12 Europos Parlamento narių. Ateityje šis skaičius taip pat gali kisti į Europos Sąjungą įstojus daugiau valstybių narių. Pagal nustatytą formulę visos valstybės narės pasiskirsto nekintamą 736 Europos Parlamento vietų skaičių.
Atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų pokyčius, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 36 str. 2 dalyje numatyta, kad „kandidatų skaičius sąraše (jungtiniame sąraše) negali daugiau nei du kartus viršyti Lietuvoje renkamų Europos Parlamento narių skaičiaus“ ir taip pakeičiant senąją straipsnio redakciją, kurioje buvo nustatyta, kad partijos kandidatų sąraše negali būti daugiau nei 26 kandidatų.

Informacija iš www.lrs.lt