Archyvas
Europos Parlamentas svartsė Arkties regiono klausimus
2009-02-25  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Vasario 24 dieną Europos Parlamente vyko antrasis Europos Parlamento ir Vakarų Šiaurės Tarybos (angl. West Nordic Council), kuriai priklauso Grenlandija, Islandija ir Farerų  salos, tarpparlamentinis susitikimas, kuriam pirmininkavo profesorius A. Sakalas. Posėdyje buvo svarstomi ekologinę pusiausvyrą išlaikančio gyvųjų jūros išteklių panaudojimo, ES bendrosios žvejybos politikos ir Šiaurės Atlanto, klimato kaitos ir jo poveikio aplinkai, transporto ir saugumo jūrų politikos bei Šiaurės svarbos klausimai. Savo išvadoje A. Sakalas teigė, kad Šiaurės regionas yra ypač pažeidžiamas klimato kaitos ir resursų eksploatavimo atžvilgiu, kad jis turėtų būti paverstas abipusiškai naudingo bendradarbiavimo zona. Europos Sąjunga ir jos partneriai, A. Sakalo nuomone, turi kurti bendradarbiavimo tinklus siekiant šio regiono apsaugos.
Europos Parlamento narys, A. Sakalas posėdžio metu taip pat minėjo Europos Parlamento 2008 m. spalio 9 dieną priimtą rezoliuciją dėl valdžios Arkties regione, kurioje Europos Parlamentas išdėstė savo išsamesnę poziciją Arkties regiono klausimu. Rezoliucijoje išreikštas susirūpinimas dėl klimato kaitos poveikio tvariam Arkties regiono gyventojų gyvenimui – tiek aplinkos požiūriu apskritai, tiek gamtos buveinių požiūriu; pabrėžta, kad priimant bet kokį tarptautinį sprendimą dėl šių klausimų būtina atsižvelgti į visų Arkties regiono genčių ir tautų reikmes. Europos Parlamentas taip pat paragino užtikrinti politinį šio regiono stabilumą bei laisvą mokslinių tyrimų plėtojimą visoms valstybėms bei atsižvelgti į Arkties regiono vaidmenį formuojant Europos energetikos politiką. Rezoliucijoje Komisija paraginta atlikti aktyvų vaidmenį Arkties regione, įsitraukiant į Arkties Tarybos veiklą pradžioje bent jau stebėtojos vaidmeniu bei būti pasirengusiai pradėti tarptautines derybas ir siekti priimti tarptautinę Arkties regiono apsaugos sutartį.

Informacija parengta pagal EP nario A. Sakalo asistentės Julios Wanninger parengtą medžiagą.

Parlamento rezoliucijos tekstas:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0474