Archyvas
Svarstyti Baltijos jūros regiono šalių klausimai
2009-02-26  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Vakar, vasario 25 dieną, Briuselyje vyko Baltijos šalių parlamentinės konferencijos (angl. Baltic Sea Parliamentary conference) nuolatinio komiteto (angl. Standing Committee) susitikimas. Baltijos šalių parlamentinė konferencija- Baltijos šalių regiono centrinių ir regioninių parlamentų bendradarbiavimo priemonė, kuria siekiama šio regiono identiteto išsaugojimo ir glaudaus bendradarbiavimo. Konferencijoje dalyvauja visų Baltijos šalių regiono centrinių ir regioninių parlamentų atstovai, o nuolatinį darbą bei konferencijų numatytų tikslų vykdymo priežiūrą vykdo nuolatinis komitetas, kurį šiuo metu sudaro du Šiaurės Tarybos (angl. Nordic Council) atstovai, du Baltijos Asamblėjos atstovai (angl. Baltic Assembly) ir du Vokietijos parlamentų atstovai. Konferencijų priimtų rezoliucijų įgyvendinimą užtikrina Baltijos jūros valstybių taryba (angl. Council of the Baltic Sea States), kuri rengia nuolatiniam komitetui jų įgyvendinimo išvadas.
   Vakar vykusiame nuolatinio komiteto posėdyje, kuriame Lietuvai atstovavo Aloyzas Sakalas, Irena Šiaulienė ir Elona Kazakevičienė, buvo aptarta keletas svarbių klausimų. Pirmiausiai komitetas analizavo Baltijos jūros valstybių tarybos parengtą pranešimą dėl konferencijos rezoliucijų įgyvendinimo bei dėl 17-tos Baltijos šalių parlamentinės konferencijos rezoliucijos įgyvendinimo. Šioje rezoliucijoje konferencija pavedė nuolatiniam komitetui išanalizuoti tinkamiausius nuolatinio komiteto struktūros pokyčius, siekiant užtikrinti geresnį visų valstybių narių parlamentų atstovavimą. Nuolatinis komitetas, įgyvendindamas konferencijos pavestą užduotį organizavo diskusiją šia tema, kurioje buvo aptarti geriausi ir priimtiniausi komiteto struktūros pokyčių variantai (pvz. užtikrinant, kad kiekviena valstybė būtų atstovaujama jos paralamento, atsisakant dabartinės sistemos, kurioje Šiaurės Taryba ir Baltijos Asamblėja atsotvauja Skandinavijos ir Baltijos šalis). Galutinis šios problemos sprendimo būdas bus pasiūlytas Baltijos šalių parlamentinės konferencijos, vyksiančios šią vsasarą Daijoje, metu. 
   Nuolatinis komitetas taip pat svarstė Europos Komisijos šiuo metu rengiamą Baltijos jūros strategiją. Europos Komisija šiuo projektu siekia geresnio įvairių šio regiono institucijų ir organizacijų bendradarbiavimo, kuris užtikrintų Baltijos jūros regiono valstybių ekonominės plėtros, saugumo bei Baltijos jūros ir jos teritorijų gamtos apsaugos plėtrą. Profesorius Aloyzas Sakalas susitikimo metu teiravosi Komisijos atstovų apie planuojamo Nord Stream dujotiekio poveikį Baltijos jūros aplinkai primindamas šio klausimo nevienareikšmiškumą ir svarbą. Detalesnė Komisijos pozicija pateikta nebuvo, tikėtina, jog jos, kaip ir Baltijos jūros strategijos detalesnių planų dar reikės palaukti.

Informacija parengta pagal EP nario A. Sakalo asistentės Julios Wanninger parengtą medžiagą.

Daugiau informacijos apie Baltijos jūros strategiją galite rasti Europos Komisjos puslapyje:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm

Daugiau informacijos apie Baltijos šalių parlamentinę konferenciją;
www.bspc.net