Archyvas
Europos Sąjungos - Norvegijos tarpparlamentinio susitikimo atgarsiai
2009-03-20

   Kovo 16 dieną Europos Parlamente vyko 25-asis Europos Sąjungos ir Norvegijos tarpparlamentinis susitikimas. Susitikime dalyvavo delegacijos ryšiams su Šveicarija, Islandija, Norvegija ir Europos Ekonomine Erdve (SINEEA) nariai bei prof. A. Sakalas, kuris yra šios Europos Parlamento delegacijos vicepirmininkas. Susitikimo metu buvo aptarti Šiaurės dimensijos, santykių su Rusija, transatlantinių santykių, Europos Sąjungos plėtros ir vystymosi klausimas (atsižvelgiant į Lisabonos sutarties perspektyvas), energetikos ir klimato kaitos, ekonominės krizės, bendradarbiavimo su Europos Ekonomine erdve bei kiti klausimai. Susitikimo metu prof. A. Sakalas Norvegijos parlamento nario Olav Akselseno teiravosi apie tolimesnius planuojamus veiksmus Šiaurės regiono klimatui išsaugoti. Nagrinėjant santykių su Iraku  klausimus, prof. A. Sakalas išreiškė nuomonę, kad veiksmai Irake turi būti pagrįsti Europos Sąjungos pagrindu, o ne nustatyti Jungtinių Amerikos Valstijų.

Informacija parengta pagal EP nario A. Sakalo asistentės Astos Venckutės parengtą medžiagą.