Archyvas
Europos Parlamentas vertino Tūkstantmečio vystymosi tikslų sutartis
2009-03-25  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Vakar plenarinio posėdžio metu Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) sutarčių. 2000 m. rugsėjo 18 d. Jungtinėms Tautoms priėmus tūkstantmečio deklaraciją, tarptautinė bendruomenė įsipareigojo iki 2015 metų dvigubai sumažinti skurdą pasaulyje. Šiose deklaracijos tikslai buvo ne kartą patvirtinti kitose tarptautinėse konferencijose bei Europos Sąjungos institucijų veiksmų planuose. Europos Komisija, įgyvendindama ES įsipareigojimus pagal Tūkstantmečio vystymosi tikslus parengė naują iniciatyvą, pagal kurią su paramos reikalingomis šalimis būtų sudaromos TVT sutartys. Europos Parlamentas vakar dienos rezoliucijoje teigiamai įvertino Komisijos TVT iniciatyvą, pabrėždamas, kad TVT sutartys būtų labiau teisiškai įpareigojantis dokumentas, nei dabartinis paramos teikimo mechanizmas, ir kad tai užtikrintų didesnį paramos gavėjų atskaitomumą bei konkrečių rezultatų įgyvendinimo kontrolę ir kartu suteiktų paramos gavėjoms didesnį tikrumą, nes sutartys būtų sudaromos ilgesniam laikotarpiui (6 metams) konkretesnėmis sąlygomis. Tačiau rezoliucijoje taip pat pastebima, kad dabartinis TVT sutarčių projektas yra tinkamas tik Afrikos, Karibų bei Ramiojo vandenyno regionų (AKR) šalims, nors paramos reikalingų šalių, kurioms finansinę paramą turėtų teigti ES, negalima apriboti tik šių regionų valstybėmis. Komisija rezoliucija paraginta taikyti paramą įvairesniems sektoriams ir užtikrinti, kad paramos gavimas būtų siejamas su šalies, paramos gavėjos, pasiektais rezultatais. Parlamento dokumente patvirtinta, kad TVT sutarčių tikslas – padėti padidinti pagalbos veiksmingumą ir paspartinti šalių, kurioms labiausiai to reikia, pažangą siekiant TVT, o Komisija turi siekti teikti paramą konkrečiai nurodytais terminais, bei siekti mažinti nereikalingas administracines procedūras, apsunkinančias paramos teikimą bei užtikrinti paramos skaidrumą bei paramos gavėjos šalių visuomenės ir organizacijų įtraukimą į paramos teikimo bei panaudojimo procesus.  Komisija rezoliucijoje paskatinta suderinti TVT sutartis su kitais paramos teikimo būdais ir ES teikiamą paramą sieti ne tik su paramos panaudojimo efektyvumo rezultatais, bet ir šalių, paramos gavėjų įsipareigojimais žmogaus teisių, vyrų ir moterų lygybės, neįgaliųjų ir vaikų apsaugos ir panašiose srityse.

Informacija iš: www.europarl.europa.eu