Archyvas
Europos Parlamentas skatina gerinti migrantų vaikų švietimą
2009-04-03

   Balandžio 2 dieną vykusiame plenariniame posėdyje Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl migrantų vaikų švietimo. Ši rezoliucija buvo priimta atsižvelgiant į ES pagrindinių teisių chartijos 14 straipsnį, nustatantį teisę į mokslą, į Komisijos 2008 liepos 3 d. Žaliąją knygą „Migracija ir judumas. ES švietimo sistemų uždaviniai ir galimybės bei 1977 m.liepos 25 d. Tarybos direktyvą  dėl darbuotojų migrantų vaikų mokymo. Rezoliucijoje Parlamentas teigė, kad migracija Sąjungoje ir imigracija į Sąjungą paskutiniais dešimtmečiais padidėjo ir daugelyje vietų pasikeitė mokyklų sudėtis, o kultūrų skirtumai dažnai trukdo mokiniams bei mokiniams ir mokytojams suprasti vieniems kitus ir bendrauti. Taip pat rezoliucijoje teigiama, kad yra aiškių įrodymų, patvirtinančių, jog migrantų vaikų mokymosi rezultatai yra kur kas prastesni nei ne migrantų vaikų ir daug migrantų kilmės vaikų mokyklose yra atsidūrę prastoje socialinėje ir ekonominėje padėtyje. Parlamentas pabrėžė, kad ES Pagrindinių teisių chartijoje yra nustatyta, kad mokyklinis ugdymas iki tam tikro amžiaus yra pagrindinė vaiko teisė ir pareiga, nepaisant jo kilmės, o švietimo ir profesinio rengimo turinys ir organizavimas priklauso valstybių narių kompetencijai. Rezoliucijoje dėl migrantų vaikų švietimo Europos Parlamentas pabrėžė, kad būtina dėti daugiau pastangų ES lygmeniu, nes visos valstybės narės susiduria su panašiais sunkumais šiuo atžvilgiu bei priminė, kad migrantų vaikų procentinė dalis mokyklose ateityje gali didėti. EP taip pat pareikalavo migrantų vaikams ir suaugusiems suteikti galimybę išmokti priimančios šalies kalbas, kad pastarieji galėtų joje visiškai integruotis. Anot Parlamento, pilietinė visuomenė atlieka svarbų vaidmenį remiant migrantus, ji taip pat, kartu su oficialia švietimo sistema, gali būti labai naudinga mokant priimančiosios šalies kalbos. Europos Parlamentas pabrėžė, kad aukštos kokybės švietimo sistema turi būti prieinama kiekvienam, o priemonės gerinti migrantų vaikų švietimą duoda naudos visai visuomenei. Pasak jo, ypač svarbu laikytis vienodo požiūrio į visus migrantus ir nemigrantus bei ypatingą dėmesį skirti labiausiai pažeidžiamoms migrantų grupėms. Rezoliucija dėl migrantų vaikų švietimo Parlamentas paragino Komisiją reguliariai teikti migrantų vaikų integravimo į valstybių narių mokyklų sistemą ataskaitas bei akcentavo integruotų paramos centrų, kurie leistų emigrantams veiksmingai įveikti integracijos kliūtis, kūrimo svarbą.

Informacija iš www.europarl.europa.eu