Archyvas
Europos Parlamentas svarstys peticijų komiteto veiklą
2009-04-16  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Europos Bendrijų Sutarties 194 straipsnyje įtvirtinta, kad visi Europos Sąjungos piliečiai arba vienos iš valstybių narių gyventojai gali individualiai arba kartu su kitais gyventojais pateikti peticiją Europos Parlamentui tais klausimais, kurie priklauso Europos Sąjungos veiklos sritims ir yra tiesiogiai su jais susiję. Sutartimi užtikrinama teise pateikti peticiją taip pat gali pasinaudoti visos bendrovės, organizacijos ar draugijos, kurių buveinė registruota Europos Sąjungoje. Peticija gali būti pateikiama skundo arba prašymo forma ir gali būti susijusi su bendros arba asmeninės svarbos klausimais. Peticijoje gali būti pateikiamas asmeninis prašymas, su ES teisės taikymu susijęs skundas ar pastaba arba prašymas, kad Europos Parlamentas priimtų poziciją konkrečiu klausimu. Tokios peticijos Europos Parlamentui suteikia galimybę atkreipti dėmesį į visus atvejus, kai Europos piliečio teises pažeidžia valstybė narė, vietos valdžios arba kita institucija. Peticijas gali pateikti Europos Sąjungos piliečiai, Europos Sąjungos valstybės narės gyventojai, asociacijų, įmonių arba organizacijų, kurių būstinės registruotos vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, nariai (fiziniai ar juridiniai asmenys). Peticijas nagrinėja specialus Europos Parlamento peticijų komitetas.Į šį komitetą galite kreiptis dėl:
sutartyse nurodytų Jūsų, kaip Europos piliečio, teisių,
aplinkos apsaugos,
vartotojų apsaugos,
laisvo asmenų, prekių ir paslaugų judėjimu bei vidaus rinkos,
užimtumo ir socialinės politikos,
profesinės kvalifikacijos pripažinimo,
kitomis su ES teisės taikymu susijusiomis problemomis.
Peticijos gali būti pateikiamos elektronine forma, kurią užpildyti galite adresu www.europarl.europa.eu arba siųsti paštu šiuo adresu:
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

   Europos Parlamento plenarinio posėdžio, kuris vyks balandžio 21-24 dienomis, metu bus svarstomas pranešimas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Peticijų komiteto svarstymo rezultatų 2008 darbo metais. Pranešime pastebima, kad peticijų skaičius Europos Parlamento peticijų komitete kiekvienais metais didėja, tačiau didėja ir nenagrinėtinų kreipimųsi kiekis. Pranešime pastebima, kad būtina didinti komiteto nepriklausomo tyrimo galimybes, bendradarbiavimą su SOLVIT centrais bei gerinti administracinį funkcionavimą. Pranešime pastebima, kad komitetui būtina užtikrinti didesnes galias bendradarbiaujant su Komisija Europos Bendrijų Sutarties 226 ir 228 str.taikymo srityje (valstybių atsakomybę reglamentuojančios normos). Pranešime paraginta darniau koordinuoti Tarybos ir Komisijos tyrimų veiklą, taip pat siekti, kad pagrįstų ir išnagrinėtų peticijų atvejais būtų siekiama atlyginti žalą nukentėjusiesiems, o valstybių narių, kurios nereaguoja į nusižengimus, veiksmai būtų nagrinėjami Teisingumo Teisme. Apžvelgiant šių metų opiausias problemas, pranešime Latvijos vyriausybė paskatinta suteikti Latvijos pilietybės neturintiems nuolatiniams gyventojams teisę balsuoti vietos rinkimuose; pastebėta kad 1 500 000 tūkst.asm. peticija dėl vienų Europos Parlamento rūmų dar nėra išnagrinėta; pasiūlyta aktyviau stebėti, kaip įgyvendinama 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos, kalbant apie klaidinančių įmonių žinynų leidėjus, ir pranešti Parlamentui apie galimybės išplėsti 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje taikymą. Pranešime taip pat atkreiptas dėmesys į "Nordstream" dujotiekio saugumo, Fos-Bero teritorijoje, kuri yra netoli Pajūrio Fose statomo deginimo įrenginio poveikį aplinkai, Bukarešto (Rumunija) Šv. Juozapo katalikų katedros likimą bei nuosavybės teisių atkūrimą Varašoje, Kipre.

Informacija iš www.europarl.eu