Archyvas
Prof. A. Sakalas pristatys pranešimus imunitetų klausimais
2009-04-16  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Balandžio 22 dieną vyksiančiame Europos Parlamento plenariniame posėdyje, prof. A. Sakalas pristatys tris pranešimus dėl Europos Parlamento narių imunitetų gynimo. Atsižvelgiant į 1965 metų balandžio 8 dienos protokolą dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų, Europos Parlamento nariai naudojasi:
"- savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;
- visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.
Imunitetas taip pat galioja jiems vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.
Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą."
Protokolo 9 straipsnis numato, kad Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės numato, kad kiekvienas gautas prašymas ginti imunitetą yra perduodamas atsakingam komitetui, kuris pateikia Europos Parlamento plenarinės sesijos metu rekomendaciją dėl imuniteto gynimo. Komitetas paprastai siūlo atšaukti imunitetą, jei įtariama, kad byla iškelta siekiant pakenkti Parlamento nario darbinei veiklai (fumus persecutionis).

   Pirmajame pranešime A. Sakalas siūlys neginti Europos Parlamento nario Italijoje išrinkto Aldo Patriciello imuniteto. Aldo Patriciello Italijos institucijų kaltinamas viešosios nuosavybės pasisavinimu bei miesto planavimo taisyklių pažeidimais, kurie pagal Italijos įstatymus laikomi baudžiamaisiais nusikaltimais. A.Sakalo pranešime, išanalizavus bylos faktus bei Italijos įstatymus, buvo nustatyta, kad pagal Italijos konstituciją Italijos parlamento nariai neturi imuniteto nuo baudžiamojo persekiojimo, todėl Italijos parlamentas neturi suteikti leidimo siekiant pradėti baudžiamąją bylą parlamento nariui. Išanalizavus minėtąjį protokolą dėl Bendrijų imunitetų ir privilegijų, pranešime nurodoma, kad Aldo Patriciello naudojasi Italijos institucijų atžvilgiu tokiu pat imunitetu kaip ir Italijos pralemento nariai. Atsižvelgiant į šią išvadą bei į tai, kad pinigų pasisavinimo nusikaltimas negali būt laikomas fumus persecutionis veikla, prof. Sakalo pranešime daroma išvada, kad Europos Parlamentas neturi teisės ginti Aldo Patriciello imunitetą.

   Antrajame pranešime siūloma ginti buvusio Europos Parlamento nario Renato Brunettos imunitetą. Šioje byloje Italijos teisme nagrinėjamas Italijos diplomato Giuseppė De Michelis Di Slonghellas skundas dėl informacijos, pateiktos knygoje, kurios vienu iš redaktorių savo kadencijos Europos Parlamente metu buvo Renato Brunettos. Knygoje pateikta medžiaga apie KGB narius. Giuseppė De Michelis Di Slonghellas nuomone, jis vadinamus KGB šnipu. Aloyzo Sakalo pranešime išanalizavus minėtą Bendrijos imunitetų ir privilegijų protokolą, prieita prie išvados, kad ši Renato Brunettos veikla gali būti laikoma susijusia su jo, kaip Europos Parlamento nario veikla,todėl turi būti taikomas protokolo 9 straipsnis bei naudojamasi imunitetu nuo baudžiamojo persekiojimo.

   Trečiajame pranešime nagrinėjamas Antonio di Pietro imuniteto klausimas. Šis buvęs Europos Parlamento narys iš Italijos Italijos teisme kaltinamas objektyviai klaidingos informacijos paskeldimu, kuris pagal nacionalinius įstatymus yra baudžiamasis pažeidimas. Antonio di Pietro, 2003 m. būdamas Europos Parlamento nariu oficialiame politinės partijos „Lista Di Pietro“ tinklalapyje paskelbė straipsnį, kuris 2002 m. spalio 26 d. jau buvo išspausdintas laikraštyje „Rinascita“. Šiame straipsnyje komentuodamas vieną iš žymiausių tuo metu Italijos teismuose nagrinėjamų bylų, įvardijo Filippui Verde kaip kaltinamąjį IMI-SIR prieš Lodo Mondadori byloje, nors pastarasis nebuvo kaltinamuoju. Antonio di Pietro viešai pripažino nesusipratimą, tačiau byla nebuvo nutraukta, teisme iškilo buvusio Europos Parlamento nario imuniteto klausimas. Aloyzo Sakalo pranešime daroma išvada, kad aptardamas, jo požiūriu, vieną svarbiausių pastarojo meto teismo bylų Italijos politiniame gyvenime ir ją kritikuodamas, A. di Pietro pareiškė nuomonę apie bendros svarbos reikalą ir tai darydamas atliko savo, kaip Europos Parlamento nario, pareigą. Remiantis šia išvada,pranešime siūloma neatšaukti imuniteto.

Informacija iš:
www.europarl.europa.eu